Zespół Sudecka – Fizjoterapia

Zespół Sudecka jest wyjątkowo często spotykany po wszelkich urazach narządu ruchu. Dodatkowo, gdy uszkodzona część ciała poddana była zagipsowaniu lub unieruchomieniu, szansa na rozwinięcie zespołu Sudecka zdaje się rosnąć.

W wyniku schorzenia dochodzi do stopniowego zaniku mięśni, ubytku kości i ograniczenia zakresu ruchu stawów.

Dotyczy najczęściej kończyny górnej, zwłaszcza stanów po złamaniach, stłuczeniach lub skręceniach stawu. Do czynników zwiększających szansę na wystąpienie zespołu Sudecka zaliczyć można między innymi:

  • zabiegi chirurgiczne
  • zbyt ciasno założony gips
  • choroba niedokrwienna
  • zaburzenia hormonalne

Do sposobów pracy z zespołem Sudecka wykorzystywanych przez fizjoterapeutów włączyć można: ćwiczenia czynne, uwalnianie przedziałów powięziowych, mobilizacja stawów, manipulacja powięzi, opracowanie okolicy troczków oraz krioterapię. Każdy z zabiegów powinien być włączony w odpowiednim etapie przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę. W Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii doskonale wiemy, jak ważne jak indywidualne podejście do pacjenta oraz edukacja pacjenta o jego chorobie i tym co pacjent może sam zrobić, aby był aktywnym partnerem w pracy z jego schorzeniem.