Fizjoterapia onkologiczna

Dziś poruszymy bardzo ciekawy temat!🔥

👉Fizjoterapia onkologiczna
 
Niedawno ukazało się badanie opisujące zastosowanie fizjoterapii tuż po operacyjnym usunięciu raka płuc.
Pacjenci poddawani fizjoterapii wykonywane mieli między innymi, pionizację z treningiem chodu oraz manualną mobilizację, ćwiczenia obręczy barkowej i ćwiczenia oddechowe.
 
U pacjentów poddawanych fizjoterapii zaobserwowano zwiększony poziom aktywności fizycznej w porównaniu do grupy kontrolnej, co długofalowo może przyczyniać się do poprawy ich funkcjonowania, ale potrzebne są jeszcze dalsze badania. (1)
🔥🔥🔥
 
W innym badaniu, oceniającym zastosowanie jednej z metod terapii manualnej jaką jest mięśniowo-powięziowe rozluźnianie u pacjentek po operacji raka piersi, zaobserwowano poprawę mobilności, funkcji a także zmniejszenie bólu! (2)
🔥🔥🔥
 
 
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii #Fizjoterapia, #FizjoterapiaOnkologiczna #Fizjoterapiapooperacyjna
 
1.Jonsson M, Hurtig-Wennlöf A, Ahlsson A, Vidlund M, Cao Y, Westerdahl E. In-hospital physiotherapy improves physical activity level after lung cancer surgery: a randomized controlled trial. Physiotherapy. 2019;105(4):434-441. doi:10.1016/j.physio.2018.11.001
 
2. Serra-Añó P, Inglés M, Bou-Catalá C, Iraola-Lliso A, Espí-López GV. Effectiveness of myofascial release after breast cancer surgery in women undergoing conservative surgery and radiotherapy: a randomized controlled trial. Support Care Cancer. 2019;27(7):2633-2641. doi:10.1007/s00520-018-4544-z