Fizjoterapia ambulatoryjna w ramach NFZ
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii
ul. Łomżyńska 1, 60-048 Poznań
tel. 692 750 222 📞 Poznań

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii
ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław
tel. 573 973 963 📞 Miłosław

emailwielkopolska.fizjo@gmail.com  

 

Ważne informacje

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia.

W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Pacjentowi przysługują zabiegi z zakresu:

  • Kinezyterapii: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja – prowadzone indywidualnie przez osobę prowadzącą fizjoterapię, ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów, laseroterapia.
  • Masażu.
  • Fizykoterapii: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, balneoterapia.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,  Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej pobierz