Fizjoterapia domowa w ramach NFZ
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

 • Śrem,

 • Poznań,

 • Września,

 • Konin,

 • Gniezno,

 • Kórnik,

 • Swarzędz,

 • Grodzisk Wielkopolski

  tel. 512 046 048

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane następującej grupie chorych:

 • z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • z chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • z urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Każdemu Pacjentowi przysługuje 5 zabiegów dziennie do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym

Zabiegi m.in. do wyboru:

 • praca indywidualna (ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne)  5.11.04.0000073
 • masaż suchy 5.11.04.0000019 lub limfatyczny 5.11.04.0000065
 • nauka czynności lokomocji 5.11.04.0000013
 • ćwiczenia izometryczne 5.11.04.0000070
 • pionizacja 5.11.04.0000067
 • ćwiczenia wspomagane 5.11.04.0000075
 • laseroterapia 5.11.04.0000043
 • inne formy usprawniania (równoważne, oddechowe) 5.11.04.0000016

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii traumatologii narządu ruchu.

Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia od jego wystawienia.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w domu chorego pobierz

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,  Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej pobierz