Kurs z zakresu badania i oceny chorych z uszkodzeniem mózgu (wiotkość, spastyczność, równowaga, chód, ocena kliniczna, fizjoterapia).

Prowadzenie Kursu: dr Grzegorz Biliński, specjalista fizjoterapii, dyplomowany terapeuta min.: Stymulacji Bazalnej, Bobath, PNF.

Cel Edukacyjny: Celem szkolenia jest nauka praktycznego i klinicznego zastosowania elementów koncepcji fizjoterapeutycznych takich jak Stymulacja Bazalna, Bobath, PNF) do praktyki klinicznej osób pracujących z pacjentami z chorobami układu nerwowego, mięśniowego oraz kostno-szkieletowego a także z problemami funkcjonalnymi klasyfikowanymi w międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania i Niepełnosprawności (ang. ICF). Każdy uczestnik nauczy się zastosowania stymulacji.

Efekty kształcenia: Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu, uczestnik zdobędzie pewność siebie w celowanej pomocy w klinicznej, badania i oceny spastyczności, analizy chodu i interwencji terapeutycznych jakie może zastosować zaraz po szkoleniu. Po kursie będzie mógł ocenić problem chorego i zastosować, skale kliniczne i funkcjonalne jak również będą one zgodne z Międzynarodową Klasyfikacja Funkcjonowania i Niepełnosprawności, Podda chorego skutecznej terapii opartej na światowych technikach. Zmieni to sposób postępowania z chorymi, dostosowując proces rehabilitacji do poziomu możliwości i ograniczeń chorego.

Grupa docelowa: fizjoterapeuci oraz inne osoby biorące udział w procesie rehabilitacyjnym osób z uszkodzeniami układu nerwowego.

Czas trwania: 2 x 2 dni. (weekendy) 9godz/dzień/45min
Godziny prowadzenia zajęć: 9.00 – 16.00 w trakcie przewidziane przerwy na obiad (45min) i dwie przerwy kawowe (15min)
Cena jednostkowa na jednego uczestnika: 800 zł

Materiały dydaktyczne: Autorski skrypt kursu oraz materiały szkoleniowe w postaci prezentacji slajdów.

Program godzinowy kursu:

( I Dzień )
8:00 – 10:00
Uszkodzenia układu nerwowego i mózgu, podział, przyczyny, rokowania
10:00 – 10:15 przerwa
10:15 – 12:15 Faza Ostra, badanie i dobór strategii terapeutycznych
12:15 – 13:00 przerwa
13:00-16.00 Faza Podostra rehabilitacji osób z uszkodzeniem mózgu

( II Dzień )
9:00 – 10:00 Wiotkość i spastyczność, analiza, badanie spastyczności, czucia i percepcji, dobór terapii
10:00 – 10:15 przerwa
10:15 – 12:15 Neurofizjologia kliniczna w zastosowaniu terapeutycznym
12:15 – 13:00 przerwa
13:00 – 16:00 Strategie terapeutyczne w różnych sytuacjach klinicznych w pracy z pacjentem spastycznym

( III Dzień )
8:00 – 10:00 Analiza chodu: jak to jest w „normie”?
Chód, równowaga: ocena komponentów chodu i różnych typów kompensacji
10:00 – 10:15 przerwa
10:15 – 12:15 Strategie lokomocji naszych chorych a nasze działania terapeutyczne
12:15 – 13:00 przerwa
13:00 – 15:00 Testy kliniczne na potrzeby fizjoterapii: skale BBS, Tinetti, TUG, Barthel. Lawtona i inne… jak stosować i wyciągać w z nich wnioski do procesu terapii
15:00 – 15:15 przerwa
15:15 – 16:15 Praca z partnerem zgodnie z założeniami Koncepcji Neurofizjologicznych

( IV Dzień )
8:00 – 10:00
Aktywności tułowia, równowaga, jej ocena i dobór strategii terapeutycznych
10:00 – 10:15 przerwa
10:15 – 12:15
Kończyna dolna: wzorce globalne vs wzorce selektywne
12:15 – 13:00 przerwa
14:00-16.00
Kończyna górna, możliwości terapeutyczne vs ograniczenia
Podsumowanie kursu

ZAPISZ SIĘ!

ZAPISZ SIĘ LUB UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI