fbpx

Sucha igłoterapia terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych oraz przezskórnej elektrolizy (PNE) kontrolą USG

Uwaga !
Szkolenie odbędzie się w innym terminie.
Szczegóły podamy wkrótce.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt szkolenia@wcf.com.pl.

Opis

Szkolenie przeznaczone dla Fizjoterapeutów, Osteopatów, Pielęgniarek, Ratowników Medycznych, Lekarzy pracujących z pacjentami z dysfunkcją ruchu.

Miejsce: Poznań

Moduł A

Cel edukacyjny usługi:

C1 zdobycie przez uczestników kursu wiedzy z zakresu możliwości pracy fizjoterapeuty narzędziem diagnostycznym w postaci ultrasonografu

C2 zdobycie przez uczestników kursu  umiejętności rozpoznawania i diagnozowania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych dla określonych mięśni  tułowia , kończyny górnej oraz czaszki

C3 zdobycie przez uczestników kursu  wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem igły akupunkturowej dla określonych mięśni  tułowia , kończyny górnej oraz czaszki

C4 zdobycie przez uczestników kursu umiejętności stawiania diagnozy i prowadzenia algorytmu leczenia w wybranych jednostkach chorobowych dla określonych mięśni  tułowia , kończyny górnej oraz czaszki

Efekty usługi:

E1 Kursant ma wiedzę jak obsługiwać ultrasonograf.  Potrafi wykonać zabieg suchej igłoterapii określonych mięśni tułowia kończyny górnej oraz czaszki pod kontrolą USG

E2 Kursant stawia prawidłowo diagnozę w związku z występowaniem mięśniowo powięziowych punktów spustowych dla jednostek chorobowych tułowia , kończyny górnej oraz czaszki

E3 Kursant wykonuje całkowicie bezpiecznie zabiegi suchej igłoterapii terapii na wybranych mięśniach tułowia  kończyny górnej oraz czaszki

E4 Kurant leczy zgodnie ze sztuką medyczną na wybrane jednostki chorobowe w zakresie  tułowia  kończyny górnej oraz czaszki z wykorzystaniem suchej igłoterapii

Grupa docelowa:
Fizjoterapeuci, Ratownicy medyczni, Osteopaci.

 

Moduł B

Miejsce: Poznań

Cel edukacyjny usługi:

C1 zdobycie przez uczestników kursu wiedzy z zakresu prewencji urazowej chorób UMSK

C2 zdobycie przez uczestników kursu  umiejętności rozpoznawania i diagnozowania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych dla określonych mięśni

C3 zdobycie przez uczestników kursu  wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem igły akupunkturowej dla określonych mięśni  dolnej części  tułowia , miednicy i kończyny dolnej

C4 zdobycie przez uczestników kursu umiejętności stawiania diagnozy i prowadzenia algorytmu leczenia w wybranych jednostkach chorobowych dla określonych mięśni  dolnej części  tułowia , miednicy i kończyny dolnej

Efekty usługi:

E1 Kursant ma wiedzę jak zapobiegać  typowym błędom treningowym w chorobach UMSK

E2 Kursant  stawia prawidłowo diagnozę w związku z występowaniem mięśniowo powięziowych punktów spustowych dla jednostek chorobowych mięśni dolnej części  tułowia , miednicy i kończyny dolnej

E3 Kursant wykonuje całkowicie bezpiecznie zabiegi suchej igło terapii  na wybranych mięśniach  dolnej części  tułowia , miednicy i kończyny dolnej

E4 Kurant leczy zgodnie ze sztuką medyczną na wybrane jednostki chorobowe w zakresie  mięśni dolnej części  tułowia , miednicy i kończyny dolnej

Grupa docelowa:
Fizjoterapeuci, Ratownicy medyczni, Pielęgniarki, Lekarze pracujący z pacjentami z dysfunkcjami narządu ruchu.

Prowadzący

Sucha igłoterapia terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowychDr Robert Trybulski

Absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w
Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne (1993-1997) oraz fizjoterapia (1994- 1998). Dysertację doktorską pod tytułem „Fizykalne metody drenażu limfatycznego w regeneracji powysiłkowej mięśni przedramion” obronił w 2015 roku, uzyskując stopień dr n.k.f. Pracę dydaktyka łączy z pracą kliniczną i trenerską.
Jest właścicielem Centrum Medycznego Provita w Żorach z wielospecjalistycznymi poradniami, obsługującego w trybie prywatnym 40 000 pacjentów. Jego pasją od 15 roku życia są sporty walki. W Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki zrzeszonej w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki uzyskał stopień 8 DAN w 2015 roku. Aktualnie jest trenerem MMA w klubie Inżbud Octagon Team Żory. W obszarze działań medycznych oraz przygotowania motorycznego współprowadzi czołowych zawodników MMA i innych sportów walki w kraju. W zakresie aktywności naukowej skupia się na medycynie sportowej, kompleksowej terapii obrzęków, masażu, suchej igłoterapii oraz teorii sportu.
Jest autorem wielu prac i publikacji, także indeksowanych na liście filadelfijskiej, w tym współredaktorem pierwszego na polskim rynku wydawniczym 700 stronicowego podręcznika „Fizjoterapia sportowa”. Stażysta Klinik w Kanadzie i Niemczech, v-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, członek innych towarzystw naukowych oraz honorowy członek klubu „Ludzie Masażu w Polsce”.
Prywatnie ojciec dwóch córek, kinomaniak, lubiący czytać poezję i słuchać rocka.

Wykaz publikacji:
1. Trybulski R.: „Wykorzystanie systemu hivamat 200 w leczeniu ran.” Rehabilitacja w praktyce 2008, nr 1, s. 28-33.
2. Trybulski R.: „Terapia fizykalna głęboką oscylacją i elektrostymulacja body flow w uzupełnieniu leczenia obrzęków.” Rehabilitacja w praktyce, 2011, nr 6, s. 49-55.
3. Trybulski R.: „Zastosowanie systemu deep oscylation w terapii otwartych ran, odleżyn i zmian cukrzycowych.„ W: Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych, pod. red. Bauer A., Wicheć M. Markmed, 2012, s. 168-175.
4. Karwacińska J., Kiebzak W., Stepanek-Finda B., Kowalski I. M., ProtasiewiczFałdowska H., Trybulski R., Starczyńska M.: „Ocena skuteczności stosowania kinesiology taping na blizny przerostowe, keloidy i przykurcze bliznowate.” Polish Annals of Medicine, 2012, t. 19, s. 50-57.
5. Bartelmus E., Knapik H., Trybulski R.: „Różnicowanie obrzęków ciążowych. Skuteczne formy fizjoterapii w profilaktyce i terapii.” Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zielona Góra Strona 1 z 3 2012, Polska 2012 – priorytet zdrowia publicznego”. Wydawnictwo Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego, Zielona Góra 2012, s. 21
6. Smykła A., Walewicz K., Trybulski R., Halski T., Kucharzewski M., Kucio C., Mikusek W., Klakla K., Taradaj J.: „Effect of Kinesiology Taping (KT) on breast cancerrelated lymphedema: a randomized single blind controlled pilot study.” BioMed Research International, 2013, vol.
2013, (article ID 767106)
7. Trybulski R., Szapel K., Jasienga J.: „Techniki terapeutyczne w leczeniu mięśniowopowięziowych punktów spustowych (MPPS).” Medycyna Manualna, 2013, t. 17, nr 4.
8. Trybulski R.: „Metoda Deep Oscillation w leczeniu stopy cukrzycowej.” Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja, 2016, nr 68, s. 22-29.
9. Trybulski R., Żebrowska A.: „Fizykalne metody drenażu w regeneracji powysiłkowej mięśni.” Czasopismo Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, Vol 18, Suplement 1, 2016.
10. Trybulski R.: „Fizykalne metody drenażu limfatycznego we wczesnej fazie fizjoterapii pourazowej narządu ruchu.” Medycyna Manualna, 3, 2015
11. Trybulski R. i inni: „Wykorzystanie głębokiej oscylacji i elektrostymulacji mięśni gładkich w niwelowaniu wybranych parametrów zmęczenia mięśniowego.” Fizjoterapia Polska, nr 2, 2016
12. Trybulski R. i inni: „Obrzęk tłuszczowy i inne lipodystrofie w praktyce fizjoterapeuty.” Praktyczna fizjoterapia &rehabilitacja, 2016, nr s. 8-18
13. Trybulski i inni, pod red. Marzena Netczuk-Gwoździewicz, Robert Netczuk : „Współczesne problemy sportów, sztuk, systemów walki i samoobrony”: Wydawnictwo: Centrum Profilaktyki Społecznej, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu 2017
14. D. Olędzki, R. Trybulski i inni: „Wartość testu Lewita w różnicowaniu jednocześnie występującej dysfunkcji stawu krzyżowo-biodrowego i wysklepienia podłużnego stopy u dzieci z zaburzeniami statyki ciała” : Medycyna Manualna nr 2, 2017
15. A Żebrowska , R. Trybulski i inni : „Effect of Physical Methods of Lymphatic Drainage on Postexercise Recovery of Mixed Martial Arts Athletes” Clinical Journal of Sport Medicine (CJSM-16- 463R1) 2017
16. R. Trybulski , A. Lizak i inni : „Wybrane aspekty badania fizjoterapeutycznego w chorobach neurologicznych.” Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja ISNN2081-187X nr 91 Luty 2018
17. pod red. R, Trybulski , M. Wiecheć : „Fizjoterapia sportowa- skuteczna diagnoza, terapia i powrót do sportu – podręcznik” Forum Media Poznań„ ISBN 978-83-260- 2986-8 Maj 2018
18. Chrzoszcz, P., Derbisz, K., Suszńskiski, K., Miodoński, J., Trybulski, R., LewinKowalik, J., & Marcol, W. „Application of peripheral nerve conduits in clinical practice: A literature review.” Neurologia i Neurochirurgia Polska (2018).
19. Olga Lakomy, Robert Trybulski, Artur Gołaś i Aleksandra Żebrowska: „Knee dislocation. Comprehensive rehabilitation program after two-stage ligament re construction” Sports, Health and Exercise Medicine, ISBN 978-1-83880-400- 8.Londyn 2019
21. Gepfert M, Krzysztofik M, Kostrzewa M, Jarosz J, Trybulski R, Zajac A, Wilk M. „The Acute Impact of External Compression on Back Squat Performance in Competitive Athletes.” International Journal
of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(13):4674.
22. Robert Trybulski, Mariola Gepfert, Dawid Gawel, Marta Bichowska, Krzysztof Fostiak, Grzegorz Wojdala, Grzegorz Trybek, Michal Krzysztofik, Michal Wilk „Impact of movement tempo on bar
velocity and time under tension in resistance exercises with different external loads.” Biology of Sport, 10.5114/biolsport.2022.106160. May 2021
23. Michal Wilk, Robert Trybulski, Michal Krzysztofik, Grzegorz Wojdala, Yuri Campos, Adam Zajac, Ewelina Lulińska, Petr Stastny. „Acute Effects of Different Blood Flow Restriction Protocols on
Bar Velocity During the Squat Exercise.” Frontiers in Physiology. 10.3389/fphys.2021.652896. June 2021.
24. Dawid Gawel, Jakub Jarosz, Patryk Matykiewicz, Magdalena Kaszuba, Robert Trybulski. „Acute impact of blood flow restriction during resistance exercise – review.” TRENDS in Sport Sciences.
2021; 28(2): 83-92, ISSN 2299-9590, DOI: 10.23829/TSS.2021.28.2-2. June 2021.
25. Mariola Gepfert, Robert Trybulski, Petr Stastny, Michał Wilk. „Fast Eccentric Movement tempo elicits higher physiological responses than Medium eccentric tempo in ice-hockey players.” Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, x. https://doi.org/10.3390/xxxx
26. Jakub Jarosz, Robert Trybulski , Michał Krzysztofik , Athanasion Tsoukos, Aleksandra FilipStachnik, Adam Zając, Gregory C. Bogdanis, Michał Wilk ” The effects of ischemia during rest intervals on bar velocity in the bench press” Frontiers in Physiology, 2021
27. Robert Trybulski , Jakub Jarosz, Michał Krzysztofik , Patryk Matykiewicz, Piotr Zmijewski , Michał Wilk ” The impact of movement tempo distribution on bar velocity during a multi -set bench press exerice. Journal of Human Kinetics 2021

Regulamin

REGULAMIN szkolenia sucha igłoterapia

Klauzula dla osób zapisujących się na szkolenia

Miejsce

Poznań

Program

Szczegółowy harmonogram usługi w podziale na dni i godziny

Dzień pierwszy – moduł A

9.00-9.30 – przywitanie uczestników, sprawdzenie oczekiwań kurantów co do treści kształcenia, omówienie  spraw organizacyjnych.

9.30-10.30 – wprowadzenie do historii terapii MPPS. Zasady bezpieczeństwa. Metodyka pracy.

Koncepcja układu mięśniowo powięziowego wg Zbigniewa Czyrnego. Omówienie. Zasady PNE ( Percutaneus Needle Elektrolysis).

10.30-11.00 – wprowadzenie do ultrasonografii UMSK. Zasady projekcji. Podstawy histologiczne tkanki mięśniowo-ścięgnistej.

11.00-11.15 – przerwa kawowa.

11.15-11.45 – Zasady pracy z igła pod kontrola USG na preparacie mięsnym. Trening.

11.45-13.15 – omówienie wybranych jednostek chorobowych UMSK obręczy barkowej. Badanie USG w diagnostyce chorób stożka rotatorów. Różnicowanie kliniczne tendinopatii i entezopatii.  Wykonywanie zabiegu suchego igłowania MPPS dla mięśni: naramiennego, nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, obłego mniejszego i większego, podłopatkowego, dwugłowego i trójgłowego ramienia, ramienno-promieniowego, piersiowego większego. Wykonywanie igłolizy ścięgien mięśni nad i podgrzebieniowych.

13.15-14.00 – omówienie wybranych jednostek w obrębie stawu łokciowego. Tendinopatie i entezopatie okolic nadkłykci bocznych i przyśrodkowych kości ramiennej.  Wykonywanie zabiegów suchej igłoterapii na mięśniach: prostownik promieniowy nadgarstka długi, prostownik łokciowy nadgarstka długi, prostowniki palców długi, łokciowy. Igłoliza w zespołach łokcia tenisisty i golfisty. Intramięśniowa elektrostymulacja.

14.00-14.45 – przerwa obiadowa.

14.45-15.30 – prezentacja i omówienie na pacjentach badania klinicznego i USG w chorobach obręczy barkowej oraz UMSK kończyn górnych.

15.30-16.45 – wykonywanie zabiegów mięśniach: nawrotny obły, zginacz promieniowy i łokciowy nadgarstka, dłoniowy długi, zginaczy palców powierzchowny, zginacz długi kciuka. Intramięśniowa elektrostymulacja.

16.45-17.00 – omówienie i posumowanie pierwszego dnia szkolenia. Pytania i odpowiedzi.

Dzień drugi – moduł A

9.00-10.00 – omówienie fizjologicznych mechanizmów gojenia tkanek. Rola endotelium w procesach gojenia tkanek. Mity i stereotypy w traumatologii tkanki ścięgnisto-mięśniowej. Dlaczego czas ma znaczenie?

10.00-10.30 – powtórzenie wybranych protokołów leczenia z zastosowaniem suchej igło terapii z dnia pierwszego. Utrwalenie.

10.30-11.30 – omówienie dysfunkcji i jednostek chorobowych w obszarze nadgarstka. Badanie USG w ocenie nadgarstka.

11.30-11.45 – przerwa kawowa

11.45-13.00 – wykonywanie zabiegów na mięśniach: międzykostnych, glistowatych, przeciwstawiacz palca małego, odwodziciel i zginacz palca małego, zginacz długi i krótki kciuka, odwodziciel krótki kciuka, przywodziciel kciuka. Igłoliza kanału nadgarstka. Intramięśniowa elektrostymulacja.

13.00-13.45 – przerwa obiadowa

13.45-15.00 – omówienie dysfunkcji i jednostek chorobowych w obszarze szyjnego i piersiowego odcinka kręgosłupa. Wykonywanie zabiegów suchej igło terapii na mięśniach: czworobocznym, równoległobocznych, MoS, pochyłe, najszerszym grzbietu, zębatym przednim, dźwigacz łopatki, najdłuższy szyi, płatowate. Intramięśniowa elektrostymulacja

15.00-16.30 – omówienie dysfunkcji oraz jednostek chorobowych czaszki w tym stawów skroniowo-żuchwowych. Wykonywanie zabiegów na mięśniach: podpotylicznych, mięśni mimicznych twarzy.

16.30-17.00 – podsumowanie szkolenia moduł A. Pytania i odpowiedzi.

Materiały dla uczestników usługi i inne informacje mające wpływ na cenę szkolenia (np.: praca na modelach, komputery z oprogramowaniem, licencje itp.)

Uczestnicy otrzymują na szkoleniu skrypt do każdego modułu, mają możliwość nagrywania podczas szkolenia, wykonają pod kontrolą USG technik PNE. Do dyspozycji są również środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne oraz igły.

Dzień pierwszy – moduł B

9.00-9.30 – przywitanie uczestników, omówienie doświadczeń pracy z pacjentem po module A, omówienie     spraw organizacyjnych.

9.30-10.30 – trening okluzyjny , trening TNT w dysfunkacjach UMSK.

10.30-11.00 – Powtórzenie wybranych przez uczestników zabiegów z zakresu modułu A.

11.00-11.15 – przerwa kawowa.

11.15-12.30 – omówienie wybranych jednostek chorobowych UMSK dolnej części tułowia. Wykonywanie zabiegu suchego igłowania MPPS dla mięśni: najdłuższego grzbietu, biodrowo-żebrowego, czworobocznego lędźwi, prostego brzucha, wielodzielnego, Wykonywanie itramięśniowej elektrostymulacji mięśni głębokich odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

12.30-14.00 – omówienie wybranych jednostek w obrębie miednicy oraz stawu biodrowego. Tendinopatie i entezopatie, zapalenia kaletek badanie USG.  Wykonywanie zabiegów suchej igło terapii na mięśniach: biodrowo- lędźwiowym, pośladkowych, gruszkowatym, naprężaczu powięzi szerokiej. Igłoliza więzadła krzyżowo-biodrowego tylnego.

14.00-14.45 – przerwa obiadowa.

14.45-15.30 – prezentacja i omówienie na pacjentach badania klinicznego i USG w chorobach obręczy biodrowej oraz UMSK kończyn dolnych.

15.30-16.45 – omówienie dysfunkcji jednostek chorobowych UMSK  uda. Wykonywanie zabiegów mięśniach: czworogłowym uda, przywodzicielach, krawieckim, grzebieniowym, kulszowo-goleniowch.  Protokoły leczenia.

16.45-17.00 – omówienie i posumowanie pierwszego dnia szkolenia. Pytania i odpowiedzi.

Dzień drugi – moduł B

9.00-10.00 – omówienie dysfunkcji oraz jednostek chorobowych stawu kolanowego. Badanie USG. Igłoliza więzadła rzepki.

10.00-12.00 – omówienie dysfunkcji oraz jednostek chorobowych i  wykonanie zabiegów na mięśniach podudzia: brzuchaty łydki , płaszczkowaty, piszczelowy przedni i tylny , mięśnie strzałkowe, podkolanowy, prostownik palców długi , prostownik palucha długi.

12.00-12.15 – przerwa kawowa.

12.15-13.30 – patologie ścięgna Achillesa. Protokoły leczenia. Model stopy w ujęciu Cavanacha.

13.30-14.15  – przerwa obiadowa.

14.30-15.30 – omówienie dysfunkcji i jednostek  chorobowych w obrębie stopy. Badanie USG, podbarografia.  Wykonywanie zabiegów suchego igłowania na mięśniach: odwodziciel palucha, zginacz krótki palucha, przywodziciel palucha, zginacz krótki palców, czworoboczny podeszwy, glistowate międzykostne grzbietowe.

15.30-16.00 – podsumowanie szkolenia moduł B. Pytania i odpowiedzi. Ankieta ewaluacyjna.

Sucha igłoterapia terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych oraz przezskórnej elektrolizy (PNE) kontrolą USG

2,190.00

3 w magazynie

Umów wizytę

Rejestracja telefoniczna

Uwaga!

Termin szkolenia uległ zmianie.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt e-mail: szkolenia@wcf.com.pl