fbpx

Szkolenie terapia bazalna - I Stopień

Termin w trakcie ustalania.
Poznań

Opis

Dla fizjoterapeutów, pielęgniarek, opiekunów, terapeutów zajęciowych, neurologopedów, psychologów, pedagogów specjalnych

Terapia Bazalna powstała w duże części w oparciu o Koncepcję Basic Stimulation (BSC) która została opracowana przez profesora Andreasa Frölicha oraz Prof. Cristel Binstein na początku lat siedemdziesiątych. Od tamtego czasu głównymi węzłami terapii była szeroko rozumiana percepcja czyli wszystko co dotyczy odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące z otoczenia, motoryka oraz komunikacja. Połączenie tych węzłów stworzyło solidną sieć współzależności, sieć która utrzymywana jest przez dwie osoby – przez Ciebie (Pacjenta) i Mnie (Terapeutę).

Dzięki naszym wspólnym wysiłkom odnosimy sukcesy terapeutyczne, dydaktyczne oraz pielęgnacyjne. Rozwija i pogłębia Stymulację Bazalną oraz dobrze znane inne skuteczne, nastawione podmiotowo na Pacjenta, koncepcje terapeutyczne takie jak metodę PNF, Bobathów czy Kinestetykę, aby w ten sposób móc oddziaływać zarówno na poszczególne, elementarne, problemy Pacjenta, jak i całościowo, holistycznie, wpływać na Jednostkę. Terapia Bazalna jest koncepcją stworzoną dla Osób, dla których terapia opierająca się komunikację niewerbalną, werbalną oraz opiekę nastawioną na przywrócenie utraconych funkcji byłaby wyzwaniem bardzo trudnym lub niemożliwym do podjęcia.

W trakcie kursu podstawowego podejmowane będą następujące zagadnienia:

  • Poznanie możliwości, ograniczeń i specyfiki swoich własnych stylów poruszania się, odbierania rzeczywistości oraz pracy z ciałem własnym i pacjenta.
  • Uwrażliwienie na sytuację w jakiej znajdują się osoby z ciężkimi zaburzeniami percepcji oraz przełożenie swoich doświadczeń na praktykę kliniczną.
  • Omówienie towarzyszenia Osobie chorej w procesie leczenia ze szczególnym uwzględnieniem Jej godności i poszanowania Jej cielesności.
  • Wskazanie sposobów przewartościowania trudnej sytuacji i ciągłego rozwijania się nawet i w okresie terminalnym.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób biorących udział w procesie terapii osób w „śpiączce”, po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, udarach mózgu, w stanie wegetatywnym lub terminalnym stwardnieniem rozsianym, osób leżących z powodu głębokiej niepełnosprawności.

Prowadzący


dr Grzegorz Biliński

Specjalista fizjoterapii, dypl. terapeuta Stymulacji Bazalnej, PNF, Bobath IBITA, Terapii Manualnej, Kinesiology Taping, Kranio-Sakralnej i innych, członek i współzałożyciel wielonarodowej grupy kształcenia podyplomowego MWBA Basale Stimulation, członek IPNFA Poland. Osoba z ponad 17 letnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym.

Regulamin

Pobierz regulamin PDF

Klauzula dla osób zapisujących się na szkolenia

Miejsce

Poznań

Program

Dzień 1

09:00 – 10:00 – Przywitanie uczestników, przedstawienie uczestników i pracy jaką wykonują z osobami chorymi, omówienie problemów i sposobów rozwiązań klinicznych podopiecznych (pacjentów). Przedstawienie koncepcji Stymulacji i Terapii Bazalnej.
10:00 – 10:15 – Przerwa kawowa.
10:15 – 12:15 – Struktura i budowa koncepcji Terapii Bazalnej, lub nadanie struktury temu co powinno być oczywiste z punktu widzenia osoby chorej. Praca z osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej doświadczanie z podziałem na osoby – partnerów terapii aktywnych i pasywnych. Zadania dotyczące sposobów odczuwania i przetwarzania informacji somatycznej.
12:15 – 13:00 – Przerwa obiadowa.
13:00 – 15:00 – Omówienie obszarów intymnych, prywatnych i społecznych, inicjacja dotyku.
15:00 – 15:15 – Przerwa kawowa
15:15 – 16:30 – Praca osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej doświadczanie z podziałem na osoby – partnerów terapii aktywnych i pasywnych. Wzorce ruchowe kkd w aktywnościach podstawowych, inicjacja lokomocji z planowaniem ruchu. Fazy kontroli motorycznej w procesie terapeutycznym oraz planowanie ruchu czyli mobilności. Stabilizacja proksymalna jako ważny element wykonania ruchu dystalnego. Zmiana normalnej kolejności ruchu. Podsumowanie dnia i prośby lub pytania do dnia kolejnego, dyskusja


Dzień 2

09:00 – 10:00 – Praca z osobami na płaszczyznach kluczowych dla osoby chorej doświadczanie z podziałem na osoby – partnerów terapii aktywnych i pasywnych. Wzorce ruchowe kkg.
10:00 – 10:15 – Przerwa kawowa.
10:15 – 12:15 – Organizacja neurologiczna, stabilne punkty proksymalne – mobilne dystalne Pozycjonowanie dla facylitacji ruchu, zmniejszenia powstawania odleżyn, torowania percepcji ciała.
12:15 – 12:45 – Przerwa obiadowa.
12:45 – 15:00 – Znaczenia bodźców zewnętrznych dla torowania „blokowania” percepcji.
15:00 – 16:00 – Omówienie i zastosowanie w sytuacjach klinicznych elementów terapii, Oferowanie terapii choremu i „bycie z nim„ na płaszczyźnie jego możliwości i percepcji. Dyskusja na temat „Świadomości” na podstawie wielu opinii i własnych przemyśleń.
16:00 – 16:30 – Podsumowanie kursu i dyskusja w grupie. Wręczenie certyfikatów, pożegnanie uczestników i zakończenie kursu

Terapia Bazalna - Grzegorz Biliński - Poznań

Szkolenie terapia bazalna - I Stopień

999.00

18 w magazynie

Umów wizytę

Rejestracja telefoniczna

Uwaga!

Termin szkolenia Terapii Bazalnej stopień I jest w trakcie ustalania.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail: szkolenia@wcf.com.pl